Home
Wat doen wij voor u?
Waar staan we voor?
Diensten
Projecten
Nieuws
Wetgeving en links
Handhaving, toezicht en controles
  • Controles bij (complexe) industriële en afvalverwerkende bedrijven, maar ook bij de MKB en land- en tuinbouwbedrijven.
  • Inventarisatie van het energiepreventiepotentieel middels een quick-scan.
  • Controles aan de hand van de Erkende maatregelenlijst energiebesparing.
  • Opstellen van toezichtsplannen voor complexe bedrijven.
  • Administratieve controles.
  • Gevelcontroles.
  • Zichtcontroles in het kader van het bouwbesluit eventueel in combinatie met een milieucontrole.
  • Specifieke controles op het gebied van bijvoorbeeld de koelregelgeving en de PGS-richtlijnen.
  • Validatie en beoordeling milieuverslagen en gegevens in het kader de E-PRTR-verordening.

Ketentoezicht en administratief toezicht

Onze ervaring is dat veel handhavers het ketengericht toezicht op grond- en afvalstromen nog steeds als complex ervaren. Enkele oorzaken zijn het brede scala aan wetgeving dat van toepassing is en de vele actoren die bij de activiteiten in de keten betrokken zijn.
Daarnaast ontbreken in veel gevallen voor het toezicht ook de basiskennis en –vaardigheden.

In samenwerking met de handhavers wordt door ons toezicht uitgevoerd bij ontdoeners, transporteurs en verwerkers en alle bijkomende schakels.
Veelal wordt projectmatig een stroom (bijvoorbeeld asbest of grond) en/of een bedrijf (met eventueel de dochterondernemingen) doorgelicht.
Een onderdeel van toezicht is het administratieve toezicht.Hierbij wordt bijvoorbeeld gecontroleerd hoe de (afval)stromen in een bedrijf verlopen.
Het doel van administratief toezicht is om in de administratie na te kunnen gaan hoe (afval)stromen in een bedrijf verlopen. De toezichthouder moet immers kunnen nagaan welke (afval)stoffen een bedrijf binnenkomen, maar ook hoe ze behandeld worden en welke (afval)stoffen het bedrijf weer verlaten. De handelingen die het bedrijf met de stoffen verricht, worden in diverse administratieve systemen opgeslagen.
De toezichthouder vergelijkt de gegevens van de administratie met andere informatiebronnen (LMA, goederenadministratie, financiële administratie) en kan op deze manier bepalen of alle gegevens betrouwbaar en volledig zijn.

Digitaal handhaven

Digitaal handhaven is helemaal hot in toezichtland. Ook wij hebben inmiddels ruime ervaring opgedaan met digitale handhaving.

VinX 

Wij hebben gewerkt met het digitale inspectiesysteem 'VinX'.

Digitale Checklisten 

Wij werken voor enkele Omgevingsdiensten met 'digitale checklisten'.