Home
Wat doen wij voor u?
Waar staan we voor?
Diensten
Projecten
Nieuws
Wetgeving en links
Bouwbesluit

Het Bouwbesluit is 1 april 2012 in werking getreden. De voorschriften van dat besluit zijn zoveel mogelijk afgestemd met de milieuregelgeving, waaronder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit). Er kan een controle op grond van het Bouwbesluit (gebruiksfase) worden uitgevoerd, maar er kan ook een gecombineerde controle worden uitgevoerd,  waarbij ook gekeken wordt naar de bepalingen van de milieuregelgeving  

 

No Image