Home
Wat doen wij voor u?
Waar staan we voor?
Diensten
Projecten
Nieuws
Wetgeving en links
Milieuinformatiesystemen

Milieu-informatiesystemen zijn tegenwoordig onmisbaar. Hiermee wordt inzicht in werklast op afdelings- of medewerkerniveau verkregen.

Veel informatie wordt gebruikt voor beleidsmatige doeleinden en ter prioritering van projecten (bijvoorbeeld op basis van veel voorkomende overtredingen).

Bij het controleren, muteren en invoeren van gegevens is het belangrijk dat dit door een deskundig persoon wordt uitgevoerd. Kennis van milieuwetgeving en –beleid is hierbij noodzakelijk.

Het omzetten van het bedrijvenbestand op categorie-indeling naar type-indeling (conform het activiteitenbesluit), eventueel in combinatie met een bedrijfsbezoek en gevelcontroles is een manier om het bestand weer actueel en up-to-date te krijgen.

Bijl Milieuadvies kan in korte tijd uw milieuinformatiesysteem bijwerken, zodat u weer inzicht heeft in uitgevoerde en nog niet uitgevoerde controles.

Squit XO 

Wij hebben inmiddels ook ruime ervaring opgedaan in de verwerking van de gegevens van de uitgevoerde controles in Squit XO.  

Green Valley 

Voor een Omgevingsdienst werken wij met het zaaksysteem Green Valley.

Mozard

Voor een Omgevingsdienst werken wij met het zaaksysteem Mozard .

Join 

Voor een Omgevingsdienst werken wij met het zaaksysteem Join

Open Wave 

Voor een Omgevingsdienst werken wij met het zaaksysteem Open Wave .