Home
Wat doen wij voor u?
Waar staan we voor?
Diensten
Projecten
Nieuws
Wetgeving en links
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)
Een overzicht van de PGS is te vinden op http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/. Een groot deel van de publicaties zijn deze site als pdf bestand te downloaden.

De nieuwe publicaties worden pas van kracht in vergunningen en algemene regels bij wijziging van de vergunning of de algemene regel en dan de voorschriften van de PGS worden opgenomen. 

Deze link verwijst naar de planning van de actualisatie van de richtlijnen.